ÀREES DE PRÀCTICA


mercantillaboraleconòmica - estratègicaauditoria

 


Assessoria comptable i elaboració de comptabilitats
Assessoria fiscal
Confecció de declaracions tributàries
Inspeccions d'Hisenda
Planificació fiscal i reestructuració
Derivació de responsabilitat i successió de negoci